Térkép Katalógus arrow GPS arrow GPS felhasználás

A technika új csodája: a globális helymeghatározó rendszer, a GPS


A GPS történetéről, elvi módszerekről és a gyakorlati felhasználásokról legbővebben a Mindentudás Egyetemén olvashatunk. A nagyszerű előadás a következő témákat dolgozza fel:

 

I. A helymeghatározás előtörténete
A helymeghatározás módszereinek rövid történeti áttekintése láthatóvá teszi a műholdas globális helymeghatározás technológiájának újdonságát és jelentőségét.

II. A helymeghatározás elvi módszerei
A helymeghatározás elmélete analitikus geometriai módszereken nyugszik, melyeket néhány egyszerű feladattal lehet szemléltetni.

III. Technikai megoldások a műholdas globális helymeghatározó rendszer kifejlesztése előtt
A műholdas globális helymeghatározó rendszer előzményeinek tekinthető rádiós módszereket a 20. század közepétől kezdve alkalmazták, s az évezred végéig - az új technológia hatalomátvételéig - voltak szolgálatban.

IV. A műholdas globális helymeghatározó rendszer elvi működése
A GPS rendszerben a földi vevőkészülékek műholdakról érkező információkat dolgoznak fel. A működés alapvető feltétele a műholdak helyzetének pontos ismerete és a pontos időmérés. Ideális esetben három műhold jelének vételére van szükség a pontos helymeghatározáshoz.

V. A rendszerben alkalmazott jelek
A párhuzamosan több aktív műholdtól érkező jeleket a vevőkészüléknek szét kell választania egymástól. A rendszer kétféle kódot használ: az egyiket a standard, a másikat a precíz helymeghatározásra.

VI. Távolságmérések a GPS rendszerben
A valóságban a GPS rendszer nem ideális körülmények között működik, a vevőkészülék órája például rendszerint pontatlan. Ezért a pontos távolságméréshez korrekciós eljárásokra van szükség.

VII. A pontosságot meghatározó tényezők
A rendszer pontosságát számtalan tényező befolyásolja - például a műholdak elhelyezkedése vagy a hullámterjedés sebességének változása. Az ezekből eredő hibákat próbálja kiküszöbölni a földi vezérlőrendszer.

VIII. A GPS rendszer pontossági adatai, a pontosság növelésének lehetőségei
A rendszer pontosságát többféle megoldás növelheti. Az egyik legfontosabb módszer a differenciális helymeghatározás, mely egy másik, ismert helyzetű vevőkészülék adatait is figyelembe veszi.

IX. A helyzetadatok értelmezése, viszonyítási rendszerek
A helymeghatározáshoz rögzíteni kell azt a koordinátarendszert, melyben az adatokat megadjuk. A GPS többféle ilyen referencia-koordinátarendszert használ.

X. A GPS rendszer tipikus alkalmazásai
A GPS rendszer a hagyományos navigációs és földmérési feladatok megoldása mellett számtalan új lehetőséget teremtett. Alkalmazásai széles területet ölelnek fel az olcsóbb, kisebb pontosságú navigációs eszközöktől a repülők automatikus leszállítását biztosító rendkívül precíz berendezésekig.

 

További linkek még tudományosabb leírásokkal:

 

http://bme-geod.agt.bme.hu/tutor_h/terinfor/t35a.htm
http://lazarus.elte.hu/~climbela/gpsalap.htm
Térinformatikai fogalomtár